Helburuak

HELBURUAK:

1. Ikastetxearen dokumentazioa berritzea, komunitatea osatzen duten kide guztien parte-hartzearekin, ikastetxaren nortasuna zehazteko, bultzatzeko eta defendatzeko.

2. Kohesio pedagogikoa lortzea, lidergo pedagogiko eta hausnarketa eta lanketa bateratu baten bitartez, irakaskuntza prozesua eta emaitzak hobetzeko.

3. Etengabeko berrikuntza prozesuari hasiera ematea, ikastetxearen ahulezi eta indargune pedagogikoak topatuz, irakaskuntza prozesua hobetzen jarraitzeko.

4. Indarrean dagoen curriculumaren bigarren zehaztapena idaztea, irakasle taldearen arteko erabakien eta dinamiken bitartez, ikastetxearen oinarri pedagogikoa izateko.

5. Azkenengo urteetan proiektuen bitartez landu diren oinarrizko jakintzak eta konpetentziak landuko diren curriculumean integratzea, Ikastetxearen Curriculum Proiektuaren garapenaren bitartez, ikasle guztiek zeharlerro bezala lantzen dituztela bermatzeko.

6. Irakasleentzat epe ertainera begira gauzatuko den prestakuntza plan bat diseinatzea eta gauzatzea, irakasleen beharretan oinarritutako hitzaldiak eta lanketak eginez, euren gaitasunak hobetzeko eta profesionalizatzeko.

7. Euskaren erabilera eta maila hobetzea, Hizkuntza Proiektua eguneratuz, Hizkuntza Trataera Bateratua aplikatuz eta euskal kulturan oinarrituz, ikastetxeak beti izan duen nortasun euskalduna indartzeko.

8. Sareak sortzea eta gure ikastetxea sare horien erdigunea bihurtzea, Arratiako, Euskal Herriko eta Europako eragileak inplikatuz, sinergien onurak ikastetxera ekartzeko.

9. Ikastetxea herriaren erreferente bihurtzea, Udalarekin eta Lemoako eragileekin batera lan eginez, gure ikastetxeak beti eduki duen hurbiltasuna berreskuratzeko.

10. Informazioaren transmisio egokia egitea, mekanismo ezberdinen bitartez, gardentasuna lortzeko eta hezkuntza komunitatearen atxikipen sentimendua indartzeko.

11. Ikastetxeko azpiegiturak hobetzea eta material berriak erostea, diagnosi batean oinarritutako eskaerak eginez eta proiektuetan sartuz, era eraginkorrago batean lan egin ahal izateko.

12. Komunitatea osatzen duten kide guztiak inplikatzea, hainbat dinamika eta foro antolatuz, pertenentzia sentimendua handitzeko.

13. Ikastetxe jasangarria izatea, Agenda2030 proiektua era sakon batean garatuz, ingurumenean eragin positiboa izateko.

14. Digitalizazio jasangarri eta arduratsu baten aldeko apostua egitea, plan digitala oinarri izango duen berrikuntza digitalaren bitartez, komunitateko kide guztien gaitasun digitala hobetzeko.

15. Jantokiko zerbitzua hobetzea, zenbait kudeaketa mota aztertuz eta indarrean dagoen enpresei minimoa baino gehiago betetzea eskatuz, ikastetxean bazkaltzen duten ikasleek kalitatezko zerbitzua jaso dezaten.

16. Etapa ezberdinetako irakasleen arteko harremana eta elkarlana indartzea, beharrezkoak diren ordutegi eta antolakuntzarako aldaketak eginez, etapa ezberdinetako irakasleen arteko lanak sortzen dituen sinergiak aprobetxatzeko.

17. Ekintza gehigarri egokiak aukeratzea eta ikasleekin erabiltzea, curriculumarekin lotura zuzena izan ahal dituzten txangoak, hitzaldiak eta ekimenak ondo aztertuz, ikasleek gelan euren irakaskuntza prozesuan zehar eduki ezin duten input hori orekatzeko.

18. Elkarbizitza eta bizikidetza ildo estrategikoak maila eta talde guztietan lantzen direla bermatzea, Ikastetxeko Curriculum Proiektuan zutabe gisa txertatuz, prebentzio eta probentzio lanaren bitartez egin beharreko esku hartze puntualak murrizteko.

19. Ebaluazio konpetentzialari buruzko sistema berri bat osatzea, irakaslei formakuntza emanez eta Ikastetxearen Curriculum Proiektuaren barruan egin beharreko zehaztapenak eginez, ikasleek etengabeko ebaluazio objektiboa, hezigarria eta formatiboa jasotzeko.

LEHENTASUNAK:

Ikastetxeak, gaur egun, hiru ildo estrategiko landu behar ditu eta horien inguruan antolatu ahal ditu aurreko atalean zehaztutako helburu guztiak:

a) Euskararen erabilera, maila eta kultura testuinguru eleanitz batean.

b) Berrikuntza pedagogikoa eta Ikastetxeko Curriculum Proiektuaren diseinua, ikaslearen profil konpetentziala oinarri hartuta, irakaskuntza prozesua eta emaitzak hobetzeko.

c) Hezkuntza Komunitateko kide guztiak inplikatu, ikaslei arlo guztietan ematen zaien zerbitzua hobetzeko.

Zuzendaritza taldeari egokituko zaio lau urterako plangintza estrategiko bat egitea atal honetan zehaztutako ikastetxearen helburuak eta lehentasunak garatu ahal izateko. Zuzendaritza proiektua ikastetxearen marko nagusian oinarrituko da, hau da, Hezkuntza Proiektuan.